سازمان بیکران راهکار سعادت با هدف فراهم آوري نيازهاي مشتريان در زمينه خدمات ارزيابي، آموزش و صدور گواهينامه هاي بين المللي و با تمركز بر روي سيستم هاي مديريتي و كيفيت محصولات ثبت گرديده است.
خدمات قابل ارائه در زمينه مميزي سيستم هاي مديريت این شرکت عبارت است از:
♦  سيستم مديريت كيفيت ISO 9001
♦  سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي ISO 13485
♦  سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001
♦  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی OHSAS 18001
♦  سيستم تجزیه و تحلیل مخاطرات در صنایع غذایی HACCP
♦  سيستم مديريت ايمني و بهداشت در صنايع غذايي ISO 22000
♦  راهنمایی هایی برای رسیدگی به شكايت مشتري ISO 10002
♦  پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004
♦  مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006
♦  مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای آموزش ISO 10015
♦  سيستم مديريت انرژي ISO50001
♦  سيستم مديريت ايمني اطلاعات و فن آوري ISO 27001
♦  سيستم مديريت كيفيت در منابع نفت، گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001
♦  نشان حلال
♦  آموزش
بیانیه خط مشی کیفی بیکران راهکار سعادت به شرح زیر میباشد:
طرح کلی صدور گواهینامه بر اساس رویه ها و مستندات مدون و متناسب با فعالیتهای سازمان به اجرا در می آید. خط مشی کیفی به شرح ذیل می باشد:
ارائه ارزیابی همراه با ارزش افزوده با رعایت موازین اخلاقی، بی طرفی، دوستانه و محترمانه و ثبت اعتبار آن با بکارگیری روشهای نوین مدیریتی به منظور مساعدت صادقانه سازمان مشتری در راستای پوشش دادن معیارهای بین المللی می باشند.

 

دریافت فرم درخواست ممیزی

پیگیری گواهینامه ها

اخبار

بیکران راهکار سعادت

ما را در LinkedIn دنبال کنید

بی آر اس